Hautajaisten Järjestäminen

Hautajaisten järjestely voi tuntua surun kohdatessa vaikealta ja kaiken muistaminen mahdottomalta. Tätä ajatellen olemme keränneet tälle sivulle tärkeimmät asiat, jotka tulisi tietää hautajaisia järjestettäessä.

Kuoleman tapahtuessa

Kun henkilö menehtyy, lääkäri toteaa hänet kuolleeksi. Sairaalassa tai vanhustenkodissa toteaminen tapahtuu paikan päällä lääkärin toimesta. Mikäli kuolema tapahtuu muualla kuin sairaalan tiloissa, paikalle kutsutaan pelastuslaitos toteamaan henkilö kuolleeksi. Kuolleeksi toteamisen jälkeen vainaja siirretään viranomaisten toimesta sairaalan kylmätiloihin.

Hautauslupa sekä kuolintodistus

Kuolintodistus on ensisijaisesti oikeuslääkinnällinen asiakirja vainajan oikeusturvan takaamiseksi.  Kuolintodistuksesta ilmenee vainajan kuolemansyy ja sen saamisessa voi kestää. Hautausjärjestelyt ja hautajaiset voidaan hoitaa ilman kuolintodistusta.

Hautauslupa on todistus siitä, että hautaamiselle ei ole laillisia esteitä. Hautausluvan saa noudettua osastolta, jolla vainaja oli hoidettavana tai sairaalasta, jossa ruumiinavaus on suoritettu. Lupa hautaamiseen on oltava toimitettuna ennen hautaamista / tuhkaamista seurakunnalle.

Lue lisää:

Kirkkoon kuulumattoman henkilön hautauksesta

Hautaustavan valinta

Arkkuhautauksessa vainaja lasketaan arkussa hautaan. Tällöin hautajaisissa vainaja saatetaan hautajaissaatossa 4-6 kantajan avuin hautapaikalle.

Tuhkauksessa vainaja siunataan kuten arkkuhautauksessakin, mutta tilaisuuden jälkeen vainaja siirretään krematoriolle tuhkaukseen. Tuhkauksen jälkeen uurna voidaan haudata hautapaikkaan, sirotella hautausmaan sirottelualueelle, sijoittaa uurnaholviin tai sirotella mereen.

Hautajaisten järjestäminen

Hautajaisia järjestävä henkilö ottaa yhteyttä vainajan kotikunnan kirkkoherranvirastoon tai sen hautausmaan seurakuntaan, johon vainaja haudataan. Jos kyseessä on siviilihautajaiset, pohditaan missä tiloissa hautajaiset pidetään ja otetaan yhteyttä tilaa hallinnoivaan tahoon. Hautajaisjärjestelyistä voi huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai vainajan kanssa kuolinhetkellä avioliitonomaisissa olosuhteissa yhdessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset mikäli vainaja ei ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautajaisistaan.

Tavallisesti hautajaisten järjestelyistä vastaava henkilö valtuuttaa hautaustoimiston järjestämään seuraavat asiat puolestaan, mutta nämä asiat voi omainen hoitaa myös itse.

  • Hautaustapa ja hautapaikka
  • Mahdollisen tilaisuuden ajankohta ja paikka
  • Puhujan taikka papin ja kanttorin varaukset
  • Muistotilaisuuden varaus
  • Tilaisuuden ohjelma ja musiikki

Arkun ja uurnan valinta

Arkku edustaa vainajaa hautajaisissa, jolloin sen tulisi kuvastaa mahdollisimman hyvin vainajaa itseään. Tämän takia olemme keränneet mahdollisimman suuren valikoiman arkkumalleja sivuillemme, jotta jokaiselle löytyisi juuri se itsensä näköinen arkku.

Uurnan tulee arkun lailla kuvastaa vainajan arvomaailmaa ja siksi valikoimaamme kuuluu myös erittäin kattava tarjonta käsintehtyjä uurnia.

Hautajaisetiketti

Kirkossa tai kappelissa vainajan lähimmät omaiset istuvat takaa katsottaessa oikeanpuoleisessa etupenkissä ja vasemmalle asettuvat seuraavaksi lähimmät sukulaiset ja ystävät. Muut hautajaisvieraat voivat valita paikkansa vapaasti.

Kukkatervehdykset lasketaan tavallisesti joko tilaisuuden alussa tai lopussa. Jos hautajaisiin on painettu käsiohjelma, siinä yleensä on maininta asiasta. Ensimmäisenä kukat laskevat lähimmät omaiset, sen jälkeen muut sukulaiset. Viimeiseksi tervehdyksen jättävät työtoverit ja ystävät.

Kortteihin ja nauhoihin kirjoitetut tekstit lukee yksi joukossa olevista, ja kukat lasketaan arkun kannelle, sivustalle tai viereen lattialle.

Jos arkku kannetaan tilaisuuden jälkeen autoon taikka hautaan, omaiset ottavat kukkalaitteet arkulta pois ennen kuin arkkua lähdetään kantamaan.  Jos arkku jää tilaisuuden jälkeen paikoilleen, omaisten kannattaa sopia etukäteen, miten kukkien kanssa toimitaan. Halutaanko ne muistotilaisuuteen, viekö joku ne haudalle vai halutaanko kukat vain hävittää?

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan järjestää seurakunnan tiloissa, ravintolassa tai kotona. Muistotilaisuuden ohjelma voi koostua esimerkiksi puheenvuoroista, musiikista sekä saapuneiden adressien luvusta. Muistotilaisuuteen ei kuitenkaan ole mitään virallista kaavaa vaan niiden järjestelyissä tulee ottaa huomioon vainajan toiveet ja persoona.

Usein muistotilaisuuteen palkataan pitopalvelu huolehtimaan tarjottavista.

Hautajaisten maksaminen

Hautajaisten kuluista vastaa ensisijaisesti kuolinpesä. Kuolinpesän tililtä voidaan maksaa laskuja virkatodistuksen avulla taikka toimittamalla laskut pankkiin maksukuoressa – eri pankeilla voi olla hieman eri käytäntöjä ja siksi kannattaa olla yhteydessä kuolinpesän tilejä hallinnoivaan pankkiin. Mikäli kuolinpesä on varaton, voidaan hakea hautajaisavustusta sosiaalitoimesta.