Kirjoitettu

Koronaviruksen vaikutukset vainajien käsittelyyn sekä hautaamiseen

Toivomme, että tilausta tehdessänne kerrotte avoimesti, jos vainajalla on ollut tai hänellä on epäilty COVID-19 tartuntaa. Tämä tieto vaikuttaa kuljettajiemme aseptiseen työskentelytapaan. Myös esimerkiksi krematoriot vaativat meitä hautaustoimistoja ilmoittamaan COVID-19 tartuntaepäilyistä. Jos vainajalla on tartunta tai epäily tartunnasta, vainajalle ei pueta enää vaatetusta ylle vaan vaatetus asetellaan vainajan päälle symbolisesti. Jos vainajalla on yllään omaa vaatetusta tai koruja, kuljettaja jättää ne vainajan ylle eikä niitä ole mahdollista toimittaa omaisille. Myös sairaala on voinut määritellä vainajan COVID-19 epäilyksi eikä siitä välttämättä ole kerrottu omaisille, jolloin kuljettaja toimii, kuin vainajalla olisi ollut tartunta.

Joudumme lisäämään laskuun 50 euron koronalisän, jolla kustannamme kaikki vainajan käsittelyyn tarvittavat suojavälineet sekä apumiehen. Tämän lisän joudumme laskuttamaan oli kyseessä covid tartunnan saanut tai vain tartunnasta epäilty vainaja.

Jos meille ei ilmoiteta taruntavaarasta tilausta tehdessä, joudumme laskuttamaan kuljetushinnan uudelleen. Olemme pahoillamme COVID-19 vaikutuksista hinnastoomme ja käytäntöömme, ja etsimme jatkuvasti ratkaisua jolla voisimme tarjota COVID vainajien kuljetuksen samaan hintaan kuin muutkin.

Tällä hetkellä vainajien näyttöjä ei voida suorittaa kappelien eikä sairaaloiden tiloissa. Arkkuja ei voida avata enää siunauskappeleilla.

Koska olemme verkossa toimiva hautaustoimisto, koronavirus ei vaikuta toimistossamme asiointiin. Hoidamme kaiken puhelimitse, whatsappin kautta ja sähköpostitse kuten aikaisemmin. Jos toivotte, voimme tietenkin käydä hautausjärjestelyitä läpi esimerkiksi videopuheluitten avulla korvataksemme lähitapaamisen mahdollisuuden.